Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řečtina lieferte 773 Treffer
11

Kurs obecné mluvy KOINHC, řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového zákona

Uprav. Vajs, Josef [Olomouc] [1994]
12

Il miceneo et il greco alfabetico

Bartoněk, Antonín, in: Continuità e discontinuità nella storia del greco : Atti del Convegno della Societa Italiana di Glottologia, Palermo, Instituti Editoriali e Poligrafici ; 1998, s. 61-71
13

Cesta k řecké abecedě

Bartoněk, Antonín, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti setkání učitelů klasických jazyů, 7.-8. prosince 2001, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2001, s. 19-44
14

Novozákonní řečtina

Černušková, Veronika Olomouc 2002
15

Eine typologische Note zum Artikel im Alt- und Neugriechischen

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. N 9, 2004, s. 15-20
16

Labial terminations in Greek 1. The suffix -s-ap-(o-š) [řec.]

Behn, Claudio Pedro, in: Listy filologické, 115, č. 1, 1992, s. 26-35
17

Greek leirion

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 21-25
18

Pojetí paradoxu v Aristotelově logice a filosofii

Mráz, Milan, in: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 1998, s. 11-16.
19

Mycenaean Wo-ne-we

Bertolín Cebrián, Reyes, in: Eirene, 33, 1997, s. 7-8
20

Stichoi isopséfoi

Oliva, Pavel, in: Eirene, 33, 1997, s. 106-107