Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990) lieferte 17 Treffer
11

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej

Raclavská, Jana, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 181-186
12

Pražský pobyt Jana Baudouina de Courtenay v letním semestru 1922

Řeháček, Luboš, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 187-195
13

Nové adjektívne pomenovania v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 197-205
14

Kolokace v polštině a češtině

Lotko, Edvard, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 207-214
15

Vyjádření všeobecného a neurčitého osobního činitele v polštině a češtině

Ondrášková, Karla, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 215-222
16

Postojové komentátory v ruštině, češtině a polštině

Procházková, Dagmar, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 223-232
17

Současný stav a výhledy československé polonistiky

in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 233-235