Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Various dialectological contributions lieferte 238 Treffer
11

Výchovné metody na slovácké dědině

Hlavsa, Zdeněk, in: Malovaný kraj, 33, č. 1, 1997, s. 22-23
12

Z dialektologie

Balhar, Jan, in: Rovnost (Brno), 1999, 31.7.1999
13

Chříč, chrząszcz, chrjašč a jim podobná česká lidová jména hub

Majtánová, Marie, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 361-362
14

Co znamená převážet panenku Mariu

Konečná, Hana, in: Svoboda (Ostrava), 2000, 11.3.2000
15

Pomlázka, toť jarní omládka..

Vlasáková, Olga, in: Svoboda (Ostrava), 2000, 22.4.2000
16

O badaniach czeskich nowych dialektów mieszanych

Basaj, Mieczysław, in: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Zielona Góra, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego ; 1998, s. 267-278
17

Otázka kodifikace spisovného moravského jazyka

Šustek, Zbyšek, in: Jazyki malyje i bol'šije... Slavica Tartuensia 4, Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus ; 1998, s. 128-142
18

K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině

Čižmárová, Libuše, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 206-212
19

Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích

Hladká, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 197-211
20

Příběh skoro detektivní

Jančáková, Jana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 156-157