Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky lieferte 1223 Treffer
11

Kauza "Pravidla"se nejspíš uzavírá

Sedláček, Miloslav, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 13.8.1994
12

Konec pravopisných bojů (?)

Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 7, č. 190, 1994, s. 8., 15.8.1994
13

Pozor na reform(átor)y!

Straka, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 7.7.1994
14

Pravopisné dublety

Kraus, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 25.8.1994
15

Dohoda o Pravidlech

Šusterová, Marie, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 23.7.1994
16

Od diskusí o pravidlech pravopisu postupme k jazyku

Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 7, č. 210, 1994, s. 8., 7.9.1994
17

Kodifikace češtiny se dotýká kolektivních hodnot

Uličný, Oldřich, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1994, s. 6., 6.8.1994
18

Naše milá ubohá češtino!

Kopečný, Josef, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1994, 15.8.1994
19

Korektorské martyrium

XXX, in: Českobudějovické listy, 1995, 13.3.1995
20

O státním brusičství

Petříček, Miroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 11.5.2002