Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Příspěvky antroponomastické lieferte 1485 Treffer
11

O expresivitě hypokoristik a o jejím zaznamenávání

Pastyřík, Svatopluk, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 154-156.
12

Proměny českého systému rodných jmen

Knappová, Miloslava, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 105-109
13

bez názvu

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 78
14

O systému příjmení užívaných v českých zemích

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 95-102
15

Zur Entwicklung der Zunamen in Böhmen

Knappová, Miloslava; Harvalík, Milan, in: Personennamen und Identität. Namengebung und Namengebrauch als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter", Friesach (Kärnten), 25. bis 29. September 1995, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt ; 1997, s. 333-344
16

Královna se jmenuje Kateřina, králem mezi muži se stal Jan

lud, in: Českobudějovické listy, 1995, 10.1.1995
17

K přejímání jmen

Pastyřík, Svatopluk, in: Najnowsze przemiany nazewnicze, Warszawa, Energeia 1998, s. 111-115
18

O přezdívkách v současné češtině

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 41], Praha, UK ; 1998, s. 47-53
19

Motivace výběru rodných jmen, zvláště dnešních žáků

Janů, Gabriela, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 7-8, 1997-98, s. 161-166
20

Matrika nutí lidi měnit jména

rad, in: Lidové noviny (Praha), 1995, 27.10.1995