Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexicology lieferte 2660 Treffer
11

Jazykový obraz světa vybraných kosmopolitních pohádek

Zábranský, Lukáš, in: Interpretácie sveta v jazyku : Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára uskutočneného 17. - 18. septembra 2014 na FF PU v Prešove, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2015, s. 239-254.
12

Okurková sezona

Oliva, Karel, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 171, 2018, s. 22, (26. 7.)
13

Neuere Veröffentlichungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Neologismen

Waszakowa, Krystyna, in: Neue Zeiten - neue Wörter - neue Wörterbücher : Beiträge zur Neologismenlexikografie und -lexikologie, Frankfurt am Main, Lang 2009, s. 177-202
14

Frazeologie a idiomatika česká a obecná

Čermák, František Praha 2007
15

Frazeologie a idiomatika česká a obecná

Čermák, František Praha 2007
16

What exactly is "proverbial"

Kučera, Karel, in: Actas 4 Colóquio interdisciplinar sobre provérbios, Tavira, Associacao international de paremiologia ; 2011, s. 257-267
17

Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult

Václavík, David, in: Religio, 13, č. 1, 2005, s. 29-56
18

Horko a hořko

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 26, č. 179, 2013, s. 3, 3.8.2013
19

Niepodstawowe nazwy barw w ujęciu kognitywnym

Belajeva, Inna, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 52-62.
20

O temporálnej motivácii lexikálnych jednotiek

Ološtiak, Martin, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 95-99.