Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
11

Několik poznámek o Bassově Čtení o roce osmačtyřicátém

Šedivá, Martina, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 122-132
12

Josef Čapek a moderní pohádka

Toman, Jaroslav, in: Zlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 51-53
13

Jazyk a experimentální poezie. Josef Hiršal - Bohumila Grögerová: JOB-BOJ, Čs. spisovatel. Praha 1968

Debická-Šimonková, Alena, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 5-6, 1991-92, s. 97-103
14

Colloquial Czech in Two Works of Literature: Landovský and Svoboda

Townsend, Charles Edward, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 96-110
15

Porozumění Václava Havla, (ne)porozumění Václavu Havlovi

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 68-73
16

K jazyku a stylu povídek Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna

Janáčková, Soňa, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 129-133
17

Vybrané biblické motivy a jejich převyprávění v díle Ivana Olbrachta a Eduarda Petišky

Hovorková, Ludmila, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 133-136
18

Jazykové ztvárnění motivů cest v díle Simonetty Buonaccini

David, Milan, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 190-191
19

Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové

Kolářová, Ivana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 59-65
20

Hrabalova poetika "zapisovatele"

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145