Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
11

Počátky turkologie a osmanistiky v Českých zemích

Štěpánek, Petr, in: Nový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 157-159
12

Dieci anni del Circolo linguistico di Praga

Mathesius, Vilém Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 81-96
13

"Balancovat v nepředstavitelných situacích": poznámky k českým létům Romana Jakobsona

Toman, Jindřich, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 226-240
14

K dvojímu jubileu Rudolfa Kubitschka

Mareš, Jan, in: Jihočeský sborník historický, 64, 1995, s. 229-230
15

Pri storočnici Romana Jakobsona, pri základoch lingvistiky 20. storočia

Bosák, Ján, in: Jazykovedný časopis, 47, č. 2, 1996, s. 81-86
16Leška, Oldřich; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 9-50
17

K výročím St. Součka a k jeho pozůstalosti

Kopecký, Milan, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 53, 1995, s. 129-132
18

Vilém Mathesius (1882-1945)

Leška, Oldřich, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 81-97
19

Dva pis'ma N. S. Trubeckogo professoru Irži Polivke

Olonova, El'vira, in: Slavia, 64, č. 3, 1995, s. 303-308
20

Hauer, Václav

Dokoupil, Lumír, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 3, Ostrava, Optys ; 1995, s. 48-49