Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech teaching. Theory and methodology lieferte 1209 Treffer
11

Why it is so important to care about language in early stages of education

Piťha, Petr, in: Productivity and Creativity : Studies in general and descriptive linguistics in honor of E. M. Uhlenbeck, Berlin, de Gruyter ; 1998, s. 161-165
12

Spisovnost z hlediska školy

Čechová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 223-226.
13

Postoje budoucích učitelů ke spisovné češtině ve výuce na základní a střední škole

Zimová, Ludmila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 250-253.
14

Problematika spisovnosti a nespisovnosti z hlediska češtiny jako cizího jazyka

Adam, Hana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 254-255.
15

Základy teorie jazykového vyučování

Šebesta, Karel, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 275-284
16

Zur modernen Auffassung des Unterrichts Tschechisch als Muttersprache

Uličný, Oldřich, in: Comenius Heritage and Education of Man for 21st Centrury, Praha, Karolinum ; 1992, 141 s.
17

Výuka češtiny očima nastávajících učitelů českého jazyka

Měchurová, Albína, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 203-206
18

Vyjádření k integrovaným osnovám českého jazyka pro občanskou školu (autoři O. Uličný, I. Nebeská, K. Šebesta, J. Šlédrová)

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 86-88
19

K návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu

Brádková, Hana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 88-89
20

Ke kreativitě při vyučování českého jazyka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 21-29