Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech as a national language lieferte 359 Treffer
11

Zákon zachování češtiny

Č, in: Právo (Praha), 1998, 15.1.1998
12

Mateřština

Schwarz, Jan, in: Rovnost (Brno), 1998, 10.1.1998
13

Reines pflanzen öl

Rouček, Libor, in: Právo (Praha), 1998, 7.1.1998
14

Starý Jungmann by se divil

Jungmann, Robert, in: Haló noviny (Praha), 1998, 9.5.1998
15

Komunisté navrhují zákon na ochranu českého jazyka

Kopecký, Josef, in: Slovo (Praha), 1999, 25.8.1999
16

Návrh jazykového zákona

in: Špígl (Praha), 1999, 25.8.1999
17

Jazykový zákon má burcovat, tvrdí jeho levicoví autoři

Budinský, Libor, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 6.9.1999
18

Zákon na ochranu češtiny je zbytečný

Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 6.9.1999
19

Zákon na prd

Teper, Jiří, in: Kladenský deník, 1999, 8.9.1999
20

Potřebný jazykový zákon

in: Haló noviny (Praha), 1999, 14.9.1999