Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hrdličková, Hana lieferte 28 Treffer
11

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. 1. díl: Učivo o jazyce. 2. díl: Sloh, sdělování a výměna informací

Hrdličková, Hana Všeň 2001
12

Spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Hrdličková, Hana; Hrdlička, Milan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 256-258.
13

Olympiáda v českém jazyce po šestnácté

Hrdličková, Hana; Nejedlý, Petr, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 3-4, 1991-92, s. 71-77
14

17. ročník olympiády českého jazyka

Hrdličková, Hana; Nejedlý, Petr, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 7-8, 1991-92, s. 169-172
15

Texty v učebnicích češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan; Hrdličková, Hana, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 44-49.
16

Názory mohou být různé [příspěvek do diskuse o OČJ]

Čechová, Marie; Hrdličková, Hana, in: Učitelské noviny (Praha), 1982, 4.2.1982
17

Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení.

Hrdličková, Hana; Beránková, Eva, in: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ, Praha, Alter ; 1998, 80 s.
18

Apprenez le tchèque avec nous!

Hrdlička, Milan; Hrdličková, Hana Praha 1997
19

Apprenez le tchèque avec nous!

Hrdlička, Milan; Hrdličková, Hana Praha 1997
20

Opakujeme si český jazyk 2

Hošnová, Eva; Hrdličková, Hana Praha 1999