Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čechová, Marie lieferte 380 Treffer
11

Názvy českých cestovních kanceláří

Čechová, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 20-24
12

Komunikát - text a styl

Čechová, Marie, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 43-47
13

Charakter pojmenování cestovních kanceláří

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 129-134
14

Spisovnost z hlediska školy

Čechová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 223-226.
15

Prefixace a kompozice v lingvistické teorii a školské praxi

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 13-18
16

Řeč a metařeč ve vyučování češtině

Čechová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 280-284
17

Úsilí o kultivaci žáka. - Poznámka k vyučování pádům, reakce na příspěvek O. Hausenblase a O. Uličného. - K Hlavsovu názoru, že do školy lze zařadit buď jen klasickou, nebo valenční syntax [diskusní příspěvek]

Čechová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 287-288
18

Řeč a jazyk v naší mluvnici

Čechová, Marie, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 13-19
19

Tvořivostí učitelů k tvořivosti žáků?

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 68-81
20

Termín a čas. Změny lingvistické terminologie z hlediska vyučování

Čechová, Marie, in: Słowo i czas, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 212-216