Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
171

Phonologische Bedingungen der Verschwindung der bulgarischen Längen

Šaur, Vladimír, in: Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitut in Wien, 1993, s. 18-31
172

Solunskijat govor na Kiril i Metodij prinadleži kăm rodopskite govori

Šaur, Vladimír, in: Trudove na Šumenskija universitet, 15, 1990, s. 123-126
173

Aspekti ot socialnata charakteristika na bălgarskija knižoven ezik

Vačkova, Kina, in: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských [SocASpJSl] : Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005, Praha, FF UK 2006, s. 141-154.
174

Ezikovata situacija na granicite na dve chiljadoletija: razvojni tendencii v mjastoto i funkciite na knižovnija ezik

in: Tendencii i procesi v bălgarskija ezik : Studii i stati, Šumen, Univ. izd. "Episkop Konstantin Preslavski" ; 2004, s. 5-64
175

Sintaksis na nevăzmožnoto

Oliva, Karel; Koeva, Svetla, in: Bălgarski ezik (Sofija), 56, č. 3, 2009, s. 7-16
176

The expanded model of contrastive analysis in phonology: the Bulgarian equivalents of English [æ]

Danchev, Andrei, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 107-111
177

Zur Faktizität von Prädikaten des Wissens im Bulgarischen und Russischen

Nicolova, Ruselina, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 59-62
178

Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině

Přikrylová, Milena, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 75-82
179

Reduplicated objects and topic/focus articulation in Bulgarian and Macedonian

Vačkov, Veselin, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 35 s.
180

Česko-bulharské a bulharsko-české slovníky - stav a perspektivy

Rangelova, Albena; Mladenova, Margarita, in: Problemy leksykografii dwujęzycznej języków słowiańskich [ProblL], Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika 2000, s. 127-133