Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
171

Proizchod na tri bălgarski dumi: navaksvam (sv. v. navaksam ), sačesva, sbasari se (zbasari se)

Todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 337-340.
172

Nejnovější práce o bulharském modernismu a avantgardě

Jeřábková, Zlatina, in: Slavia, 78, č. 1-2, 2009, s. 139-148
173

Dva starinni omonima: tr7tor7 'šum' i tr7tor7 'preizpodnja', i technite săvremenni prodălženija

Račeva, Marija, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 105-113
174

Proizchod na tri dialektni bălgarski dumi: stăčka, surta, sutara

Todorov, Todor A., in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 121-122
175

Bolg. mator "baran djla rasploda"

Šaur, Vladimír, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 48, č. 1-3, 2010, s. 79-83
176

The expanded model of contrastive analysis in phonology: the Bulgarian equivalents of English [æ]

Danchev, Andrei, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 107-111
177

Zur Faktizität von Prädikaten des Wissens im Bulgarischen und Russischen

Nicolova, Ruselina, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 59-62
178

Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině

Přikrylová, Milena, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 75-82
179

Reduplicated objects and topic/focus articulation in Bulgarian and Macedonian

Vačkov, Veselin, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 35 s.
180

Česko-bulharské a bulharsko-české slovníky - stav a perspektivy

Rangelova, Albena; Mladenova, Margarita, in: Problemy leksykografii dwujęzycznej języków słowiańskich [ProblL], Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika 2000, s. 127-133