Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
161

Příručka pro výuku bulharské stylistiky

Krejčová, Elena Brno 2014
162

Karta na dialektnata delitba na bălgarski ezik

Sofija 2014
163

Kratka istorija na bălgarskija knižoven ezik

Bosilkov, Konstantin Szeged 1986
164

Bolgarska grammatika, Kragujevac 1835. Tablici, Bukarest 1848

Neofit Rilski Hrsg. von Olesch, Reinhold Köln - Wien 1989
165

Oficialen pravopisen rečnik na bălgarsija ezik

Editor Popova, Marija Sofija 2012
166

Starobălgarskoto Učitelno evangelie na Konstantin Preslavski

Editor Tichova, Marija Freiburg i. Br. 2012
167

Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem "čalga-"

Długosz, Natalia, in: Studia Slavica, 15, 2011, s. 345-352
168

Víceúrovňová identita Pomaků v Bulharsku a role jazyka v ní

Schürcksová, Lilia Chamonikolas, Kryštof, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 319-326.
169

Edna bălgarska dialektna duma: proizchod, varianti

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 87-92.
170

Rekonstruktion und Substrat

Leschber, Corinna, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 201-209.