Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nový Orient lieferte 161 Treffer
141

"Naprosto se nedomnívejte, že je Orientální ústav ohrožen". Alois Musil, Lubor Niederle a založení Orientálního ústavu

Jůnová Macková, Adéla, in: Nový Orient, 70, č. 4, 2015, s. 30-34
142

Prozodická transkripce čínštiny O. Švarného: čtyři historické verze

Třísková, Hana, in: Nový Orient, 66, č. 4, 2011, s. 45-50
143

Obraz kouření v současném indonéském mediálním prostoru

Haken, Filip, in: Nový Orient, 71, č. 1, 2016, s. 17-27
144

Pozdně antické texty z Egypta. 70 let od objevu koptských rukopisů v Hamra Dúmu u Nag Hammádí

Oerter, Wolf B., in: Nový Orient, 71, č. 1, 2016, s. 28-37
145

Pokus o kvantitativní jazykovědu klasické čínštiny - základy glottometrie staročínských textů

Zádrapa, Lukáš, in: Nový Orient, 71, č. 2, 2016, s. 45-55
146

Výzkum převodu zahraničních proprií do čínštiny

Kovaľová, Jana; Lavička, Martin; Matoušková, Lenka; Motalová, Tereza; Schusterová, Denisa; Szokalová, Kateřina, in: Nový Orient, 71, č. 3, 2016, s. 34-44
147

Elektronická databáze beduínských dialektů arabštiny vytvořená z lístkového souboru zachovaného v pozůstalosti Aloise Musila

Koláček, Jakub; Felčer, Petr; Provazníková, Adéla, in: Nový Orient, 71, č. 4, 2016, s. 44-50
148

Pojem deiktogram v rámci šesti kategorií čínských znaků

Plucar, Jiří, in: Nový Orient, 72, č. 2, 2017, s. 37-43
149

Atedži v súčasnej japonskej spoločnosti

Schir, Martin, in: Nový Orient, 72, č. 4, 2017, s. 48-54
150

Záleží Indům na hindštině?

Marková, Dagmar, in: Nový Orient, 65, č. 4, 2010, s. 40-42