Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
141

Intonace a hlásková instrumentace v jednom Jirousově trojverší

Štochl, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 6, 1999, s. 628-636
142

Karel Šiktanc - ein "barocker"Dichter der Gegenwart

Zand, Gertraude, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 295-306.
143

Deminutiva v díle Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 27-31.
144

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti

Urbanová, Svatava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 223-232.
145

Třikrát cesta po Itálii

Brejchová, Jaroslava, in: Literární věda 1996 : Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996, Ostrava, OU ; 1998, s. 65-71.
146

Alexandra Berková: Knížka s červeným obalem

Mikšík, Daniel, in: Literární věda 1996 : Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996, Ostrava, OU ; 1998, s. 105-109.
147

Muzyka v romane J. Škvoreckogo "Malodušnyje"

Stacenko, Jekaterina, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 37-47
148

Kam patří literární dílo Jana Křesadla?

Haman, Aleš, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 6.4.2000
149

Fenomén x v Kunderově próze

Kožmín, Zdeněk, in: Romboid (Bratislava), 27, č. 9, 1992, s. 54-57
150

Jana Štroblová: Protěž (1958) - kořeny stylu

Debická, Alena, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 357-363