Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
141

Muzyka v romane J. Škvoreckogo "Malodušnyje"

Stacenko, Jekaterina, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 37-47
142

Kam patří literární dílo Jana Křesadla?

Haman, Aleš, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 6.4.2000
143

Fenomén x v Kunderově próze

Kožmín, Zdeněk, in: Romboid (Bratislava), 27, č. 9, 1992, s. 54-57
144

Jana Štroblová: Protěž (1958) - kořeny stylu

Debická, Alena, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 357-363
145

Ortenova Čítanka jaro: postoj subjektu díla a styl

Štochl, Josef, in: Svět literatury, 8, č. 16, 1998, s. 48-59
146

"Ženské" a "mužské" v komunikaci (korespondence B. Němcové)

Saicová Římalová, Lucie, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 86-93.
147

Neologismy v díle Karla Čapka

Staněk, Vladimír, in: Naše řeč, 83, č. 2, 2000, s. 77-96
148

A new song, or a lover meets his lass (a sample of work in progress)

Short, David, in: Masaryk Journal (London), 2,, č. 1,, 1998,, s. 133-137
149

Art in Karel Čapek's journalism

Bradbrook, Bohuslava R., in: Masaryk Journal (London), 3, č. 1, 2000, s. 216-223
150

Lexikálně-stylistické aspekty jazyka fejetonů Jiřího Kratochvila

Mlčoch, Miloš, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 99-104.