Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
131

Dialogičnost v prozaické trilogii Sylvie Richterové. Slabikář otcovského jazyka

Wutsdorffová, Irina, in: Česká literatura, 47, č. 4, 1999, s. 364-386
132

Předobrazy Tanečních hodin

Holý, Jiří, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 470-473
133

Demlovo nepřehledné uspořádání

Langerová, Marie, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 490-493
134

Rabelais - Vančura - Hrabal

Zumr, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 565-567
135

Intonace a hlásková instrumentace v jednom Jirousově trojverší

Štochl, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 6, 1999, s. 628-636
136

Karel Šiktanc - ein "barocker"Dichter der Gegenwart

Zand, Gertraude, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 295-306.
137

Deminutiva v díle Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 27-31.
138

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti

Urbanová, Svatava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 223-232.
139

Třikrát cesta po Itálii

Brejchová, Jaroslava, in: Literární věda 1996 : Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996, Ostrava, OU ; 1998, s. 65-71.
140

Alexandra Berková: Knížka s červeným obalem

Mikšík, Daniel, in: Literární věda 1996 : Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996, Ostrava, OU ; 1998, s. 105-109.