Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
131

Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého

Fibiger, Martin, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 302-304
132

Jinakost v humoru a satiře

Hemelíková, Blanka, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 385-387
133

K životu a dílu Marie Stryjové

Loewenstein, B., in: Křesťanská revue, 64, č. 10, 1997, s. 184-187
134

Marie Loewensteinová-Stryjová spisovatelka

Meier, J., in: Broumovsko, 8, č. 1, 1994, s. 4-6
135

Básnický jazyk poetismu

Čolakovová, Žoržeta, in: Česká literatura, 47, č. 1, 1999, s. 49-62
136

Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda druhá: Poznámky ke slovenštině

Macurová, Alena; Janáčková, Jaroslava, in: Česká literatura, 47, č. 2, 1999, s. 144-161
137

Dialogičnost v prozaické trilogii Sylvie Richterové. Slabikář otcovského jazyka

Wutsdorffová, Irina, in: Česká literatura, 47, č. 4, 1999, s. 364-386
138

Předobrazy Tanečních hodin

Holý, Jiří, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 470-473
139

Demlovo nepřehledné uspořádání

Langerová, Marie, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 490-493
140

Rabelais - Vančura - Hrabal

Zumr, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 565-567