Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vydání kritická lieferte 384 Treffer
121

Hry 3. Velbloud uchem jehly. Grandhotel Nevada. Obrácení Ferdyše Pištory. Manželství s r. o

Langer, František Uspoř., k vyd. připrav. a ed. dosl. naps. Vojtková, Milena Praha 2002
122

Zasuté objevy. Kratší a delší. Verše. Povídky. Publicistika

Langer, František Uspoř. Havránková, Marie Praha 2002
123

Město v slzách. Samá láska. Básně a prózy do sbírek nezařazené (1918-1922). Sv. 1

Seifert, Jaroslav Ed. připrav. Flaišman, Jiří Praha 2001
124

Nokturnál. 2., rev. vyd

Holan, Vladimír Ed. Justl, Vladimír Praha 2003
125

Píšu to při světle nočním. Výbor z korespondence z let 1940-1961

Deml, Jakub Vyd. Nekula, Marek Praha 1998
126

Básnické počátky - překlady

Čapek, Karel Svazek sest., edičně připrav., vydavat. pozn. a vysvětlivky zprac. Macek, Emanuel Praha 1993
127

Osamělé květy. Výbor z básní

Durych, Jaroslav Vybral, uspoř., doslov a ediční pozn. naps. Justl, Vladimír Praha 1993
128

Hvězdářství krále Jana

Ze stč. rkp. vyd. Černá, Alena M. Praha 2004
129

Holanovské nápovědy

Opelík, Jiří Praha 2004
130

Koncert na ostrově. Halleyova kometa. Odlévání zvonů

Edičně připrav. Brabec, Jiří Praha 2004