Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
121

Mr Polly and the Good Soldier Švejk: a constrast in style and social context

Davies, Christie, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 447-459.
122

Lingvistika a zákon schválnosti

Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 1-2, 1999, s. 30-41
123

Čeština dědka kořenáře

Adam, Robert, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 67-69
124

Morfologické hříčky v poezii pro děti

Novák, Lukáš, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 236-239
125

Od Pompejí ke křížovkám

Zázvorka, Jiří, in: Instinkt (Praha), 2004, 22.12.2004
126

Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil?

Lišková, Michaela, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 84-88
127

Specifické rysy verbálního humoru v řeči bulharských politiků po roce 1989

Trifonova, Jordanka, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 873-884.
128

Prostředky verbální komiky ve vybraných prozaických textech Jaroslava Žáka

Svobodová, Jindřiška, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 4, 2011, s. 60-67
129

Il'f I. & Petrov Je. Izgotovlenije vyvesok. Počinka jazyka. Postoronnim licam vchod vospreščajetsja!

Dičev, Bogdan, in: Balto-Slavicum Pragense, Praha, FF UK 2007, s. 223-241
130

Instruktivní text a jeho komický potenciál

Vohralíková, Martina, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, 126 s.