Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
121

Język w stanie likwidacji, czyli Havel w oparach absurdu

Illg, Jacek, in: Rozpad mitu i języka?, Katowice, Uniw. Śląski ; 1992, s. 169-176.
122

Zainteresovania Karola Czapka frazeologią

Basaj, Mieczysław, in: Studia phraseologica et alia : Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag, München, 1992, s. 15-20
123

Tři tečky v prolukách Bohumila Hrabala

Jankovič, Milan, in: Hrabaliana : Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Praha, 1990, s. 161-175
124

Vícejazyčnost a styl - Marie Stryjová: Nad rovinou

Debická, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 45-55
125

Judaistické a nejudaistické prvky v Ortenových básních

Balowski, Mieczysław, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 285-291
126

Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého

Fibiger, Martin, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 302-304
127

Jinakost v humoru a satiře

Hemelíková, Blanka, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 385-387
128

K životu a dílu Marie Stryjové

Loewenstein, B., in: Křesťanská revue, 64, č. 10, 1997, s. 184-187
129

Marie Loewensteinová-Stryjová spisovatelka

Meier, J., in: Broumovsko, 8, č. 1, 1994, s. 4-6
130

Básnický jazyk poetismu

Čolakovová, Žoržeta, in: Česká literatura, 47, č. 1, 1999, s. 49-62