Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
121

Postmoderní hledání Michala Viewegha

Hanuška, Petr, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 79-88
122

Praha: bestie proti magii?

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník, 17, č. 2-3, 1997, s. 73-84
123

Žánr literární koláže u Bohumila Hrabala

Slavíčková, Miloslava, in: Litteraria humanitas 6 : Alexandr Veselovskij a dnešek. Materiály z konference konané ve dnech 22.-24. října 1996, Brno, MU ; 1998, s. 192-201
124

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

Jankovič, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73
125

Michal Viewegh - autor postmoderních bestsellerů? Pokus o portrét postmoderního prozaika

Hoffmann, Bohuslav, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 99-117
126

Język w stanie likwidacji, czyli Havel w oparach absurdu

Illg, Jacek, in: Rozpad mitu i języka?, Katowice, Uniw. Śląski ; 1992, s. 169-176.
127

Zainteresovania Karola Czapka frazeologią

Basaj, Mieczysław, in: Studia phraseologica et alia : Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag, München, 1992, s. 15-20
128

Tři tečky v prolukách Bohumila Hrabala

Jankovič, Milan, in: Hrabaliana : Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Praha, 1990, s. 161-175
129

Vícejazyčnost a styl - Marie Stryjová: Nad rovinou

Debická, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 45-55
130

Judaistické a nejudaistické prvky v Ortenových básních

Balowski, Mieczysław, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 285-291