Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
101

"Serio modnie satyrycznie", czyli o polskich SMS - ach.

Tkaczewski, Dariusz, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 125-135.
102

Poláčkova jazyková komika aneb Na počátku bylo Slovo

Hájková, Alena, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 49-54
103

Několik poznámek k Poláčkovým Hráčům

Hora, Petr, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 80-84
104

Ke genezi Poláčkova Žurnalistického slovníku

Pešta, Pavel, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 209-218
105

Sovremennyj russkij anekdot v svete intencional'nosti, akceptabel'nosti i situativnosti

Vobořil, Ladislav, in: Rossica Olomucensia, 43, 2005, s. 95-113
106

Cytaty czeskie w funkcji ludycznej

Grybosiowa, Antonina, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 105-108
107

Vlastní jména jako prostředky humoru v literatuře a komunikaci

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 17, č. 4, 2006-07, s. 109-112
108

Nejsem prckem, pravil jsem, pročež píši slohy

Nejedlý, Jan, in: Hradecký deník (Hradec Králové), 2007, 14.12.2007
109

Za-, přes- a jiné lingvistické po- hádky post- modernisty Petra Nikla

Hoffmann, Bohuslav, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 185-192.
110

Dlaczego Czechów śmieszy język polski, a Polaków język czeski? Krótko o polsko-czeskich stereotypach językowych

Witkowska, Monika, in: Prolínání slovanských prostředí, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2012, s. 305-311.