Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
101

Z nové české frazeologie - poznámky k obohacování frazeologické zásoby jazyka

Janovec, Ladislav, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 93-97
102

Russkije frazemy s komponentami-simvolami i jevropejskij frazeologičeskij fond

Jankovičová, Milada, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 421-426
103

K vztahu mezi frazeologií a školní jazykovou výchovou

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 13, č. 4, 2002-03, s. 93-96
104

Kompjuternyj korpus i frazeologičeskij "čert"

Fedosov, Oleg, in: Hungaro-Slavica 1997 : Studia in honorem Stephani Nyomárkay professoris Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös nominatae, socii epistolarii Academiae Scientiarum et Artium Croaticae, Budapest, Elte Szláv Tanszékcsoportja ; 1997, s. 52-57
105

Z nové české frazeologie - poznámky k internacionalizaci frazeologie

Janovec, Ladislav, in: Varia 11 : Zborník materiálov z 11. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2004, s. 22-25
106

Czeskie frazeologizmy z semem žena (wstęp do językowego obrazu kobiety)

Balowski, Mieczysław, in: Frazeografia słowiańska [FrazSl] : Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Halinie A. Lilicz, Opole, Wyd. Uniw. Opolskiego 2001, s. 387-395
107

Invariant - varianta - nový frazém?

Novotná, Renata, in: Frazeografia słowiańska [FrazSl] : Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Halinie A. Lilicz, Opole, Wyd. Uniw. Opolskiego 2001, s. 405-409
108

Znalost a užívání tradiční frazeologie u mládeže (před dvaceti lety a nyní)

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 4, 2004-05, s. 161-168
109

Peredvigajutsja li granicy frazeologii? (o t.n. "leksičeskich frazemach"na materiale russkogo, češskogo i vengerskogo jazykov)

Fedosov, Oleg, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 545-559
110

O variantnosti frazém v ukrajinčine a slovenčine

Čižmárová, Mária, in: Slavia, 70, č. 2, 2001, s. 217-223