Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
101

Dva fragmenty obrazu světa českých mluvčích

Nebeská, Iva, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 111-118
102

Problemy translatorskie związków frazeologicznych (na materiale polskim i czeskim)

Michalska, Ewa, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 127-133.
103

Kulturní frazeologie v současné publicistice

Junková, Bohumila, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 87-91.
104

Barvy v současné publicistické frazeologii (na bulharském a českém materiálu)

Krejčí, Pavel, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 109-121
105

Parémie a ich frazeologické deriváty v súčasnej slovenčine

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 55-59.
106

Od variantního frazému k frazeologickému modelu

Nejedlý, Petr, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 219-225
107

Jaka čes'ka sereda "škaredá"?

Danylenko, Ljudmyla I., in: Movoznavstvo (Kyjiv), č. 2-3, 2000, s. 54-57
108

Odraz niektorých farieb v nemeckých frazémach

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 52, č. 4, 2008-09, s. 135-137
109

Kolokační frazém v českém barokním textu, jeho vývoj a funkce

Alexová, Jarmila, in: Slavenska frazeologija i pragmatika, Zagreb, KNJIGRA ; 2007, s. 39-44
110

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext

Kaňovská, Michaela, in: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce : Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006, Brno, PF MU ; 2007, s. 109-114.