Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
101

Záludný admirál povrchu jazyka

Petruželka, Antonín, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 10.8.1996
102

Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím. Poznámky k interpretaci

Fišer, Zbyněk, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 105-113
103

Renčovy veršované pohádky

Nováková, Luisa, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 45-49
104

Vypravěč - vyprávění - text

Trávníček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 85-87
105

Symbolika liczb w utworze Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

Zabierzewska-Kucharska, Marzena, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 218-223
106

"Krupař Vantoch, do you remember?"Válka s Mloky jako vícejazyčný text

Mareš, Petr, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 57-64
107

K některým aspektům slovesného umění Jana Čepa

Hora, Petr, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 602-605
108

Básník - svědek - aktivista: Poetický program a vydavatelský projekt Egona Bondyho v čase stalinismu

Zandová, Gertraude Holý, Jiří, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 631-672
109

Význam řečových aktů v Poláčkově Okresním městě. Analýza komunikačních situací v románové pentalogii

Hausenblas, Ondřej, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 132-135
110

Grafické prostředky a kompozice textu ve Fuksově Spalovači mrtvol

Homoláč, Jiří, in: Synteza w stylistyce słowiańskiej : Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu, Opole, WSP ; 1991, s. 127-133