Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
101

Jana Štroblová: Světlohry. K výstavbě básnické sbírky

Debická, Alena, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 7-8, 1998-99, s. 177-180
102

Toulky českou minulostí 175 - Rukopisy, zbožná lež

Hořejš, Petr, in: Mladý svět (Praha), 1994, 21.7.1994
103

Co lze vytknout recenzím na Kohoutovo Sněžím. Textově kritické konfrontace

Svozilová, Naďa, in: Literární noviny (Praha), 1994, 15.9.1994
104

Záludný admirál povrchu jazyka

Petruželka, Antonín, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 10.8.1996
105

Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím. Poznámky k interpretaci

Fišer, Zbyněk, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 105-113
106

Renčovy veršované pohádky

Nováková, Luisa, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 45-49
107

Vypravěč - vyprávění - text

Trávníček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 85-87
108

Kolokwializmy fonetyczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 5-13.
109

Symbolika liczb w utworze Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

Zabierzewska-Kucharska, Marzena, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 218-223
110

"Krupař Vantoch, do you remember?"Válka s Mloky jako vícejazyčný text

Mareš, Petr, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 57-64