Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rukopisy lieferte 558 Treffer
91

Dicta de disposicione hominis et eius membris Alexandri Hispani v rukopisu 113/110 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna

Zachová, Irena, in: Graeco-Latina Brunensia, 18, č. 2, 2013, s. 199-214
92

"Podivné sepsání."Málo známý pramen k dějinám karmelitánského kláštera v Pacově

Martínková, Lenka, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 423-434
93

K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archvinictví FF MU

Havel, Dalibor, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 61-71
94

Zlomek knihy bratrstva svaté Barbory z Archivu města Brna

Pátková, Hana, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 389-397
95

Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu

Havel, Dalibor, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 345-355
96

Almanach rukopisné obrany 4

Red. Urban, Jiří Praha 1997
97

Slavme chvíli. Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického

Ústí n. Orlicí 1999
98

Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906

Svobodová, Milada Praha 1996
99

Mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 4-8

Andersson-Schmitt, Margarete Stockholm 1991-95
100

Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz

Boháček, Miroslav; Čáda, František Editor Schäfer, Franz Köln 1994