Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazeologismy lieferte 706 Treffer
91

Zur Präsenz des Wortfeldes 'Verwandtschaftsbezeichnungen' in Phraseologismen der deutschen Gegenwartssprache

Sternkopf, Jochen, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 25-36
92

Komunikativní frazeologické struktury ve španělštině

Dubský, Josef, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 119-124.
93

Onimy kak frazemoobrazujuščije jedinicy jazyka

Alefirenko, Nikolaj Fedorovič, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 63-67
94

Parafrázování frazeologických jednotek v české a německé publicistice

Muschnerová, Anetta, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 2, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 79-90
95

Zur Frequenz und Distribution bildhafter Phraseologismen in verschiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften

Malá, Jiřina, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 10, č. R 1, 1996, s. 31-40
96

Kompressirovannyje (svernutyje) teksty 2

Sipko, Jozef, in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 29-38
97

Slovesa pohybu v slangových frazeologismech

Hubáček, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 42-44
98

Merit' na svoj aršin. (Iz istorii frazeologizmov)

Stěpanova, Ludmila, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 167-172.
99

Zu Besonderheiten deutscher Redewendungen in der Jugendsprache

Sternkopf, Jochen, in: Linguistica Pragensia, 8, č. 2, 1998, s. 81-88
100

Talianske frazeologizmy a ich preklad do slovenčiny

Košťál, Anton, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 31, 1996, s. 14-16 [650-652]