Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
91

Relación entre la motivación conceptual de unidades fraseológicas y las estrategias traductológicas (español-checo)

Gutiérrez Rubio, Enrique, in: Studia Romanistica, 15, č. 1, 2015, s. 51-59
92

Expresivní pojmenování v uměleckém textu: problémy překladu

Mrázková, Hana, in: Ucrainica 7 : Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 8. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy, Olomouc 25.-27. 8. 2016, Olomouc, UP 2016, s. 462-469
93

Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problém překladu

Mrázková, Hana, in: Opera Slavica, 27, č. 2, 2017, s. 19-30
94

Příspěvek ke kontrastivnímu studiu cizího jazyka (německá spojka bevor z hlediska její ekvivalence v češtině)

Podhajská, Eva, in: Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků : Sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, PF UK ; 2002, s. 91-94
95

Ekwiwalencja frazeologiczna w czeskim tłumaczeniu Dziadów cz. 3 Adama Mickiewicza

Mickiewicz, Aneta, in: Bohemistyka, 7, č. 4, 2007, s. 243-264
96

V samom dele!, kak govoritsja

Mladenova, Margarita, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 221-225.
97

Divadelní hra "Slepice" Nikolje Kolajdy v překladu Gabriely Palyové

Pálušová, Martina, in: Rossica Olomucensia, 51, č. 2, 2012, s. 171-182
98

O dvuch tipach bezekvivalentnoj sootnesennosti frazeologizmov različnych jazykov

Solodub, Ju. P., in: Filologičeskije nauki (Moskva), č. 2, 1992, s. 40-49
99

Ob ispol'zovanii frazeologizmov v processe obučenija češskomu jazyku, ich internacional'nyj i nacional'nyj charakter

Pastuchovič, E. F., in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 345-349
100

Konfrontační analýza lexikálních jednotek výchozího jazyka a jejich překladových protějšků

Matouchová, Markéta, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 125-131