Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anglistika lieferte 215 Treffer
91

The sixtieth birthday of Ludmila Urbanová

Chamonikolasová, Jana, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 11, 2005, s. 11-12
92

Remembering Jan Firbas

Newmark, Peter, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 11, 2005, s. 13-18
93

Jaroslav Peprník - octogenarian

Macháček, Jaroslav, in: Linguistica Pragensia, 17, č. 1, 2007, s. 40-42
94

Jan Firbas 1921-2000

Davidse, Kristin; Joseph, Brian D., in: Functions of Language (Amsterdam), 7, č. 2, 2000, s. 273-277
95

I učitelé se mají stále co učit

Hlavsová, Jelena, in: Cizí jazyky, 37, č. 1-2, 1993-94, s. 62-65
96

Bibliography of professor Jiří Nosek's works 1989-1994

Jettmarová, Zuzana, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1994, s. 59-61
97

Labutí píseň profesora Hladkého

Urbanová, Ludmila, in: Časopis pro moderní filologii, 90, č. 2, 2008, s. 121-123
98

Professor Hladký's swan song

Urbanová, Ludmila, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 81-82
99

Jarmila Tárnyiková's anniversary

Dušková, Libuše, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 89-91
100

Selected bibliography of the publications of Professor PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc

in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 92-94