Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řečtina lieferte 773 Treffer
91

Zur poetischen Technik Hesiods : Erga 760-764

Romaschko, Sergej A., in: Listy filologické, 115, č. 1, 1992, s. 115-119
92

Staroslavjanskij stich i jego grečeskije obrazcy

Hauptová, Zoe, in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 485-494
93

Il prosimetrum nella paradossografia greca

Bartoňková, Dagmar, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47-48, č. N 3-4, 2000, s. 63-67
94

Prescription in the Macedonian novels on preemtion: a linguistic, legal and political inquiry

Górecki, Danuta M., in: Byzantinoslavica, 58, č. 1, 1997, s. 113-130
95

Ein weiterer Quellennachweis zur Rede über die Verklärung des Johannes Exarcha

Illert, Martin, in: Byzantinoslavica, 59, č. 1, 1998, s. 136
96

The inscription on the icon of St. George from the church of St. George in Struga

Melovski, Hristo, in: Byzantinoslavica, 59, č. 2, 1998, s. 271-278
97

K překládání ze staré řečtiny (Sv. Atanáš, Život sv. Antonína Poustevníka)

Bartoň, Josef, in: Listy filologické, 120, č. 3-4, 1997, s. 344-351
98

Two recent dictionaries to the Greek New Testament

Zgusta, Ladislav, in: Lexicographica, 6, 1990, s. 289-293
99

Hádés a Charón v křesťanských řeckých textech. Apokryfy a národní písně

Dostálová, Růžena, in: Druhý život antického mýtu : Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury ; 2004, s. 90-98.
100

Homeric moral values and the language of the suitors

Ritoók, Zsigmond, in: Eirene, 35, 1999, s. 7-13