Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Češtinář lieferte 575 Treffer
91

K využití analýzy diskurzu pro popis dialogické interakce ve výuce

Rejmánková, Ludmila, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 45-52
92

Pět let bohemistiky na katedře slovanské filologie v Pécsi

Hajzer, Lajos Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 52-54
93

Nová čísla východočeských regionálních periodik

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 62-63
94

Nový romistický časopis

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 154-155
95

K základním pojmům valenční syntaxe

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 2, č. 4, 1991-92, s. 72-75
96

O pragmatických aspektech jazyka

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 32-35
97

Ohlédnutí

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 3-8
98

K otázce tzv. něžných pojmenování mezi partnery

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 9-14
99

Permská stylistická škola

Koťurová, M. P., in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 15-16
100

K životnímu jubileu Margarity N. Kožinové

Koťurová, M. P., in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 16-18