Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských lieferte 823 Treffer
91

Vrchlického překlady z maďarštiny

Rudá, Daniela, in: Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853-2003) : Sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců (památce prof. PhDr. Alexandra Sticha, CSc.), Praha, UK ; 2004, s. 74-81.
92Fárová, Lenka
93

České překlady děl Antoina de Saint-Exupéry

Stavinohová, Zdeňka, in: Časopis pro moderní filologii, 87, č. 1, 2005, s. 39-45
94

Poznámka k nejnovějšímu překladu Aischylovy Oresteie

Šípová, Pavlína, in: Listy filologické, 128, č. 1-2, 2005, s. 194-197
95

Kavalír s růží?

Dobrodinský, J. M., in: Hudební rozhledy, 50, č. 1, 1997, s. 21
96

Překlad Kavalíra s růží

Králík, Jan, in: Hudební rozhledy, 50, č. 8, 1997, s. 41
97

Co čteme - a jací jsme?

Macurová, Alena, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 243-253
98

Žalm 30 (překladové a výkladové poznámky)

Prudký, Martin, in: Souvislosti, č. 1 (43), 2000, s. 96-109
99

Fungování vícejazyčnosti v Mechanickém pomeranči

Janák, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 42, č. 1-2, 2005, s. 8-25
100

Konfrontační analýza lexikálních jednotek výchozího jazyka a jejich překladových protějšků

Matouchová, Markéta, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 125-131