Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
91

Básnická a malířská obraznost v poezii Jaroslava Vrchlického

Schmidová, Herta, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 86-104
92

K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech

Adam, Robert, in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 490-497
93

Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky v Příběhu inženýra lidských duší

Mareš, Petr, in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 498-517
94

Nespisovnost ve výstavbě Trefulkovy novely O bláznech jen dobré

Hausenblas, Ondřej, in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 518-536
95

Jazyk publicistiky Leoše Janáčka a jeho přeměny

Šlosar, Dušan, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 63-69
96

O stylu poezie Jana Skácela

Jelínek, Milan, in: Bílá žízeň, Třebíč, 1993, s. 61-67
97

Syntaktickostylistické rysy textů Olega Suse

Jelínek, Milan, in: Oleg Sus redivivus : Sborník z konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, Brno, MU ; 1994, s. 109-125
98

Deutsche Entlehnungen in den Dramen von Voskovec und Werich

Háblová, Petra, in: Germanoslavica, 5 (10), č. 2, 1998, s. 269-273
99

Klímova kruhová obrana českého jazyka

Slomek, Jaromír, in: Literární noviny (Praha), 1999, 7.4.1999
100

K výstavbě knihy Jiřího Koláře Prométheova játra (1950, 1991). (Dokončení)

Debická, Alena, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 62-67