Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
91

Erich Berneker an der deutschen Universität in Prag

Šimeček, Zdeněk, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 36, č. 3, 1991, s. 363-371
92

Počátky slavistických studií na německé univerzitě v Praze a zápasy o jejich charakter

Šimeček, Zdeněk, in: Slovanské historické studie (Praha), 17, 1991, s. 31-63
93

Profesor Josef Zubatý

Škultéty, Jozef, in: Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykověda, Martin, Matica slovenská ; 1992, s. 296-299
94

K 115. výročí narození profesora Hertvíka Jarníka

Šrámek, J., in: Universitas, č. 6, 1992, s. 47
95

Několik poznámek k Jakobsonově habilitaci na Masarykově univerzitě v letech 1932-1933

Zelenka, Miloš, in: Slavia, 61, č. 1, 1992, s. 73-81
96

Výročí V. Lesného

Klukan, Petr; Havlíčková, Klára, in: Jihlavské listy, 2002, 19.4.2002
97

Kulturní historik a národopisec Čeněk Zíbrt

Kábová, Hana, in: Akademický bulletin, č. 2, 2002, s. 12
98

The uniqueness of the Prague Linguistic Circle

Daneš, František, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 11 s.
99

Literární pozůstalost muže, jenž rozmlouval s Homérem

Sekotová, Věra, in: Listy filologické, 120, č. 1-2, 1997, s. 107-110
100

K nedožitým osmdesátinám Romana Mrázka

Žaža, Stanislav, in: Universitas, č. 3, 2001, s. 23-24