Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kraus, Jiří lieferte 350 Treffer
91

Jazyk - nástroj i bariéra mezinárodního dorozumění

Kraus, Jiří, in: Souvislosti, 33-34, č. 3-4, 1997, s. 67-71
92

Hledání české salonní mluvy

Kraus, Jiří, in: Salony v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12.-14. března 1998, Praha, KLP ; 1999, s. 88-92.
93

La retórica en el período de cambio político: el ejemplo de la República Checa

Kraus, Jiří, in: Lecturas retóricas de la sociedad, [Ciudad de México], Univ. nacional autónoma de México ; [2002], s. 149-155
94

Příručky nakladatelství Penguin o sociolingvistice a sociální komunikaci

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 34, č. 3, 1973, s. 269-271
95

Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém diskurzu

Kraus, Jiří, in: Jazyk, média, politika, Praha, Academia 2003, s. 13-39
96

Auditorium jako stylotvorný činitel

Kraus, Jiří, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 103-109
97

K zdrojům vývojové dynamiky v současné spisovné češtině

Kraus, Jiří, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 81-89
98

Ke konverzačním maximám hospodského hovoru

Kraus, Jiří, in: Hospody a pivo v české společnosti, Praha, Academia ; 1997, s. 13-18
99

Čtyři sta let od vydání české mluvnice Vavřince Benedikta z Nudožer

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 91-92
100

Lingvistika, nebo popularizace vědy?

Kraus, Jiří, in: Slovenská reč 1932-2002 : Vedecká konferencia. Bibliografia, Bratislava, Veda ; 2003, s. 49-51