Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach terminografie lieferte 13 Treffer
1

Terminografie - speciální případ lexikografie

Machová, Svatava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 133-137
2

Terminografie

Machová, Svatava, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 137-157
3

Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 21-41
4

Terminography - a neglected discipline?

Brabcová, Alice, in: 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies : Proceedings, Praha, PF UK ; 2005, s. 21-30
5

Komparace vybraných charakteristik současných českých a slovenských terminologických produktů z oblasti knihovní a informační vědy

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 14, č. 4, 2003, s. 246-249
6

Tvorba slovensko-francúzskych terminologických heslárov a študentské aktivity v oblasti terminologickej práce

Křečková, Vlasta, in: 15x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 74-78
7

Uživatelský slovník Microsoft Windows: česko-ruský

Křížová, Alice, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 35, 1997, s. 11-15 [823-827]
8

Uživatelský slovník Microsoft Windows: rusko-český

Křížová, Alice, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 36, 1997, s. 20-23 [868-871]
9

Lingvistická terminologie

Machová, Svatava, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 212-215
10

Terminología especializada: experiencias de la confección del Diccionario terminológico español-checo de los conceptos de la traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete

Veselá, Jana, in: Lingua viva, 10, č. 18, 2014, s. 43-57