Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí podřadná lieferte 17 Treffer
1

K prohloubenějšímu rozboru souvětných vztahů

Daneš, František, in: Slavica Pragensia, 21 (1978), 1983, s. 153-160
2

Služebnyje sredstva v istorii sintaksičeskogo stroja russkogo jazyka XI-XVII vv. Složnopodčinennoje predloženije

Preobraženskaja, M.N. Moskva 1991
3

Suščnost' i naznačenije osložnennogo predloženija v russkom jazyke

Manajenko, G. N., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 19-28
4

Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen

Hüttl-Folter, Gerta Wien 1996
5

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
6

K některým transformacím podřadného složitého souvětí

Štěpán, Josef, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 16-20
7

Sentential Complementation and Truth

Bogusławski, Andrzej, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 317-331
8

K problematice klasifikace podřadného souvětí v současných mluvnicích ruštiny a češtiny

Žaža, Stanislav, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 96-101
9

Konstrukce weil a sloveso ve druhé pozici v současné němčině

Nový, Jiří, in: Cizí jazyky, 41, č. 5-6, 1997-98, s. 82-84, něm
10

Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných podřadících spojovacích výrazů)

Štěpán, Josef, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1043-1080