Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí lieferte 185 Treffer
1

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
2

Studie o českém souvětí

Karlík, Petr Brno 1995
3

Tzv. splněná podmínka

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 63-71
4

Suščnost' i naznačenije osložnennogo predloženija v russkom jazyke

Manajenko, G. N., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 19-28
5

Interpretace odporovacího vztahu v raně barokním textu

Alexová, Jarmila, in: Analytické sondy do textu 2 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2006, s. 320-327
6

Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných podřadících spojovacích výrazů)

Štěpán, Josef, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1043-1080
7

Souvětí a odborný styl

Jindra, Pavel Třebíč 2007
8

Souvětí současné češtiny

Štěpán, Josef Liberec 2013
9

Přípustková souvětí v komunikaci

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 39-50
10

Konfrontační souvětí se spojkami jestliže, zatímco, aby, když

Daneš, František, in: Naše řeč, 46, 1963, s. 113-130