Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sexismus lieferte 18 Treffer
1

Je možné mluvit a psát správně bez diskriminace? Dobrodružství amerického feminismu

Škvorecký, Josef, in: Respekt (Praha), 13, 1992, 16.11.1992
2

Sexismus v německém jazyce a situace u nás

Valdrová, Jana, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 288-291
3

Is English language sexist?

Tichý, Jindra, in: From the Logical Point of View (Praha), 3, č. 3, 1997, s. 32-38
4

Jazyk socializuje člověka: sexismus v jazyce aneb jaký má smysl feministická lingvistika?

Valdrová, Jana, in: Přímá cesta (Praha), č. 3, 2002, s. 4-5
5

Žena v jazyce

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 43-55
6

Jazyk pro druhé pohlaví

Čmejrková, Světla, in: Český lid, 85, č. 3, 1998, s. 265-272
7

Došlo: ad Obrana jazyka (A2 č. 23/2007)

Valdrová, Jana, in: A2 kulturní týdeník (Praha), 2007, 8.8.2007
8

Nonsexizmus v jazyce

Daneš, František, in: Vesmír, 74, č. 7, 1995, s. 416-417
9

Jazyk pro druhé pohlaví

Čmejrková, Světla, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 146-158
10

Ženský obsah v mužské formě - některá úskalí generického maskulina

Valdrová, Jana, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 105-107