Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sémaziologie lieferte 13 Treffer
1

Perspektivy české lexikologie a sémaziologie

Filipec, Josef, in: Informační bulletin pro otázky jazykovědné, č. 3, 1962, s. 24-35
2

Semaziologicko-onomaziologická derivace jako úsek lexikologie

Filipec, Josef, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 2, č. 2, 1983, s. 12-13
3

O semasiologičeskich issledovanijach V. I. Šerclja (1843-1906)

Chramov, Jurij, in: Slavia, 75, č. 4, 2006, s. 401-406
4

La typologie lexicale - une typologie partielle. (Les problèmes d'onomasiologie et de sémasiologie)

Straková, Vlasta, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1996, s. 285-292
5

Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty)

Vodrážková, Veronika, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 51-60
6

Česká lexikologie

Filipec, Josef; Čermák, František Praha 1985
7

Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska

Blanár, Vincent Bratislava 1993
8

Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky českého lexika

Mravinacová, Jitka, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 126-132
9

O metodách etymologické práce

Havlová, Eva, in: Methods of Etymological Practice, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 11-66
10

[ Diskusní příspěvek k ref. M. Dokulila a J. Kuchaře: K osnovnym voprosam slovoobrazovatel'noj sistemy slavjanskich jazykov.]

Filipec, Josef, in: Slavjanska filologija 7 : Ezikoznanie, Sofija, Izd. NA BAN ; 1965, s. 364-366