Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce rigorózní lieferte 15 Treffer
1

Kapitoly o posesivitě

Bednaříková, Božena Olomouc 1998
2

Historismy v češtině

Novák, Vladimír Praha 2006
3

Výuka syntaxe na měšťanských školách v první polovině 20. století

Novotná, Alena Praha 2005
4

K aplikaci glottochronologie na (nejen) indoevropské jazyky

Novotná, Petra Brno 2008
5

Přehled a analýza učebnic českého jazyka pro gymnázia a SOŠ (od r. 1918 do současnosti)

Chvátalová, H. Praha 2007
6

Komparativní analýza jazykové a komunikační kompetence v psaných komunikátech u studentů 4. ročníku SŠ. Hodnocení maturitních slohových prací ve vztahu k jejich jazykové úrovni

Holubová, Petra Praha 2015
7

Neverbální elementy v televizních politických pořadech

Meca, Viktor Praha 2002
8

Volba lexikálních prostředků ve španělštině ze sémanticko-stylistické perspektivy

Petrík, Daniel Praha 2011
9

Komplexní stylistický rozbor Zeyerovy legendy Inultus z knihy Tři legendy o krucifixu

Schacherl, Martin Brno 2001
10

Francouzské výpůjčky v češtině. Díl 1, 2

Říhová, Adéla Praha 2003