Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně duchovní lieferte 25 Treffer
1

K textovému zpracování duchovních písní

Daňhelka, Jiří, in: Sborník referátů z konference "Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha 1984", Praha, 1988, s. 98-104
2

Variantnost církevních písní

Hubáček, Jaroslav, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 81-87
3

Hospodine, pomiluj ny

Mareš, František Václav, in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 5, München, Artemis ; 1991, s. 138-139
4

Staročeská píseň Otep myrry : smysl a struktura textu

Lehár, Jan, in: Listy filologické, 117, č. 1-2, 1994, s. 13-25
5

The sacred songs of Johann Amos Comenius

Settari, Olga, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 51, 1994, s. 181-184
6

Církevní zpěv jako komunikační prostředek

Hubáček, Jaroslav, in: Studia Slavica = Slovanské studie, 8, 2004, s. 257-269
7

Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe

Bratislava 2002
8

Jiří Třanovský - veliký básník Těšínska v 17. století

Grobelný, Antonín, in: Těšínsko (Český Těšín), č. 2, 1992, s. 1-7
9

K aktuálnym otázkam výskumu slovenskej a českej barokovej hymnológie

Lauková, Silvia, in: Aktuální slovakistika : Brněnské texty k slovakistice 7, Brno, MU ; 2004, s. 113-116
10

Jesus Cristus, nostra salus - skladba mladého Husa? Profesoru Jiřímu Daňhelkovi

Pražák, Emil, in: Slavia, 62, č. 2, 1993, s. 145-149