Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kultura jazyková lieferte 971 Treffer
1

Odsouhlasená filozofie sociálních zařízení

Martin, Jan, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 8.3.1993
2

Krakovská konference o jazykové kultuře

Mareš, Petr, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 45-47
3

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
4

K referátům prof. Daneše, prof. Chloupka, doc. Uličného

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 72 s.
5

K bloku referátů o řeči v každodenní komunikaci, zejm. k ref. I. Nebeské a M. Hirschové

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 103-104
6

K problematike razvitija kul'tury reči studentov - buduščich prepodavatelej

Krystýnková, Jarmila, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 63-65
7

K některým možnostem výzkumu úrovně kultury řeči

Holasová, Táňa, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 29-40
8

Die kulturelle Kompetenz des Übersetzers und Dolmetschers

Markstein, Elisabeth, in: Folia Translatologica, 1, 1992, s. 30-36
9

Báječný úděl pod psa

Hoznauer, Miloš, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 9-10, 1998-99, s. 209-217
10

Zásady jazykové kultury

Jelínek, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 5-7