Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
1

Smích v umění. Proudy české umělecké tvorby 19. století

Ed. Ottlová, M. Praha 1991
2

Filozofie jazykového modelu vyjádření komičnosti v díle Jaroslava Haška

Binar, Ladislav, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 431-437.
3

Některé komické nápisy a upozornění kolem nás (na anglickém jazykovém materiálu)

Lašťovičková, Michaela, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 138-142
4

Conversational joking: Humor in everyday talk

Norrick, Neal R. Bloomington 1993
5

Teorie komiky

Borecký, Vladimír Praha 2000
6

Několik poznámek o dobové kritice, stavu lyriků a autorově stesku

Kocourek, Vítězslav, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 30-35
7

Langue et humour: les entrailles d'un peuple.

Nevert, Michèle, in: Litteraria Pragensia, 8, č. 16, 1998, s. 30-35
8

Humor in Interaction

Eds. Norrick, Neal R. Amsterdam 2009
9

Humor v každodenní komunikaci

Zeman, Jiří, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 95-99.
10

Docent a pacifik

Oliva, Karel, in: Čes. a moravskoslez. zeměděl. noviny (Praha), 1991, 27.12.1991