Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kolokvialismy lieferte 11 Treffer
1

Kolokwializmy fonetyczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 5-13.
2

Konec a začátek slangismů

Grygerková, Marcela, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 91-93
3

Kolokviálnost v současných médiích (na příkladech srovnání TV Nova, TV Prima a ČT)

Schneiderová, Soňa, in: Hovorená podoba jazyka v médiách, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2008, s. 140-144
4

Komunikační oblast prostěsdělovací

Chloupek, Jan, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 43-48
5

Možnosti analýzy mediálního diskurzu v mediální výchově

Schneiderová, Soňa, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 162-180
6

Jazyková neformálnost a "kolokvializace"v českých médiích

Hoffmannová, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 101-110
7

Potocyzmy i wulgaryzmy w powieści Jáchyma Topola Strefa cyrkowa

Taboł, Sebastian, in: Bohemistyka, 16, č. 3, 2016, s. 261-270
8

Lexikální prostředky a styl nové české literatury

Mareš, Petr, in: Stylistyka, 26, 2017, s. 173-181
9

"Obecná čeština"w utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji [Odrodzenie...] : Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 1999, s. 259-265
10

Nabljudenija nad jazykom sovremennych rossijskich gazet

Stěpanova, Ludmila, in: Česká slavistika 2008, Brno, Praha, Academicus ; 2008, s. 267-275.