Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk mateřský lieferte 263 Treffer
1

České vlastenectví na sklonku 20. století

in: Zlatý máj, 39, č. 3, 1995, s. 2-10
2

O němčině jako mateřském jazyce ve střední Evropě

Novotný, Lukáš, in: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, Opava, Slezské zemské muzeum ; [2002], s. 254-260.
3

Péče o jazykově nadané žáky v SSSR

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 20, č. 10, 1969-70, s. 470-472
4

IMEN - mezinárodní sdružení badatelů v oblasti mateřského jazyka a literatury

Uher, František, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 3-4, 1993-94, s. 81-82
5

Zur modernen Auffassung des Unterrichts Tschechisch als Muttersprache

Uličný, Oldřich, in: Comenius Heritage and Education of Man for 21st Centrury, Praha, Karolinum ; 1992, 141 s.
6

Vyučování mateřskému jazyku u nás a ve Skotsku

Kneselová, Helena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 318-321
7

Protest rodičů maďarských dětí proti novele školského zákona

in: Českobudějovické listy, 1998, 15.6.1998
8

Integracja w nauczaniu języka polskiego

Matysková, Zofie, in: Jazykověda, Ostrava, FF Ostravské univerzity ; 1994, s. 93-98.
9

Kreativní myšlení

Königová, Marie, in: Knižnice a vedecké informácie (Martin), 24, č. 8-9, 1992, s. 401-405
10

Jazyk je důležitější než národnost

bez autora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 17.7.2002