Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Trost, Pavel lieferte 12 Treffer
1

Sto let od narození Pavla Trosta

Povejšil, Jaromír, in: Časopis pro moderní filologii, 90, č. 1, 2008, s. 60-61
2

Soupis onomastických prací profesora dr. Pavla Trosta

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 29, 1988, s. 254-257
3

Pavel Trost a jeho celostní filologie

Čermák, Jan, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 5-9
4

Pavel Trost über Karel Poláček und Karl Kraus. Versuch einer metakritischen Würdigung

Krolop, Kurt, in: Germanistica Pragensia, 13, 1998, s. 9-14
5

Pavel Trost o vlastních jménech: mezi lingvistikou, logikou a sémiotikou

Nagy, Marek, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 423-434.
6

Josef Vintr, ältere tschechische Grammatographie, funktional-strukturale Linguistik

Vykypěl, Bohumil, in: Studien zur älteren tschechischen Grammatographie, München, Lincom Europa 2008, s. 99-122
7

Prague Linguistic Circle: a centenary of the first successors of its founders

Brůhová, Gabriela; Srchová, Veronika, in: Linguistica Pragensia, 19, č. 2, 2009, s. 106-110
8

Note biografiche

in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 453-455
9

Čelakovský stále mezi námi. K odkazu F. L. Čelakovského a jeho následovníků

Marvan, Jiří, in: Pocta Čelakovskému : Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského, Praha, FF UK ; 2004, s. 11-18
10

Oldřich Hujer (25. XI 1880-4. VI 1942) a mapování československé baltistiky. Příspěvek k dějinám filologie

Hoskovec, Tomáš, in: Slavia, 81, č. 1, 2012, s. 43-69