Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hajičová, Eva lieferte 29 Treffer
1

O Evě Hajičové - k jejímu životnímu jubileu

Panevová, Jarmila, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 317-319
2

Šedesátiny Evy Hajičové

Peregrin, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 138-140
3

Pár spomienok do budúcnosti

Gruska, Jozef, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 25-26
4

Eva Hajičová's birthday

Sgall, Petr, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 84, 2005, s. 59
5

Česká vědkyně

Čmejrková, Světla, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 15-16
6

Evě k narozeninám

Ribarov, Kiril, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, 117 s.
7Sgall, Petr, in: Rozsah užívání latinské terminologie podmíněný historickým vývojem českého a ukrajinského jazyka, 2004, s. 125-126
8

Překvapení pro Evu aneb s pravdou ven!

Panevová, Jarmila; Vidová Hladká, Barbora, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 155-156
9

Long live her persistence

Sgall, Petr, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 125-126
10

Bibliography of Eva Hajičová

in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 63, 1995, s. 107-118