Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazykovědné aktuality lieferte 672 Treffer
1

Výslovnost spisovné češtiny 2

Buchtelová, Růžena; Švestková, Ludmila, in: Jazykovědné aktuality, 12, 1975, s. 138
2

Z oblasti výzkumu spisovné výslovnostní normy

Buchtelová, Růžena; Hůrková, Jiřina, in: Jazykovědné aktuality, 18, 1981, s. 111-112
3

Zpráva o semináři "Dotazník v sociologickém výzkumu"

Buchtelová, Růžena, in: Jazykovědné aktuality, 14, 1977, s. 82-83
4

Podnět z NSR. [Recenze: Die wissenschaftliche Redaktion, Heft 1, 2, Mannheim 1965, 1966.]

Filipec, Josef, in: Jazykovědné aktuality, č. 4, 1966, s. 21
5

kpc0776644. Kategorie určenosti a její výrazové prostředky

Tahal, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 28, 1991, s. 83-87
6

Ordering of valency slots in lexical entries

Hajičová, Eva, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 51
7

Slovo úvodem

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 5
8

Odhalování významu jazykového znaku jako součást výuky mateřského jazyka na 2. stupni základních škol

Machová, Svatava, in: Jazykovědné aktuality, 36, zvl., 1999, s. 31-33
9

Rozvoj komunikační kompetence žáků jako kritérium výběru teoretických prostředků ve výuce

Prouzová, Romana, in: Jazykovědné aktuality, 36, zvl., 1999, s. 55-60
10

Slovo úvodem

Jílková, Lucie; Slezáková, Markéta; Cadorini, Giorgio, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 4