Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach General works and basic concepts lieferte 576 Treffer
1

Underlying structures and unification

Petkevič, Vladimír, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 157-182
2

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
3

Slovník + gramatika, nebo gramatika + slovník?

Kořenský, Jan, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 71-75.
4

K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému

Vachek, Josef, in: Naše řeč, 77, č. 3, 1994, s. 127-132
5

Bojují slova o přežití?

Vainert, Luděk, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 12.10.2007
6

Gramatikalizace a etymologie

Vykypěl, Bohumil, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 95-97.
7

Bredsdorff über die Analogie. Zur Geschichte des Analogiebegriffs im frühen 19. Jahrhundert

Brogyanyi, Bela, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 61-69
8

Jakobson and Chomsky on markedness

Battistella, Edwin, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 55-72
9

Focus-ground articulation in HPSG

Engdahl, Elisabet, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 64, 1995, s. 74
10

Dependency-based Formal Description of Language

Sgall, Petr, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 867-872