Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic lieferte 1013 Treffer
1

Čeští bohemisté o cestách a cestování

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 138-145
2

Olomoucká konference o diferenciaci současného mluveného jazyka

Louženská, Alena, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 112-114
3

Sympozium o výuce cizích jazyků na středních školách

Hendrich, Josef, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 165-170
4

Závěry sympozia "Výuka cizích jazyků na středních školách", konaného dne 15. listopadu 1994 v Praze

in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 183-188
5

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka

Bayerová, Naděžda; Davidová, Dana, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 205-210
6

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Jelínek, Milan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
7

20. uherskobrodské komeniologické kolokvium

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 63-64
8

TERMINA '94

Holubová, Václava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 127-129
9

Pavel Josef Šafařík, česká a slovenská slavistika

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 488-490
10

Mezinárodní frazeologická konference v Olomouci

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 116-117