Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vojtová, Jarmila lieferte 30 Treffer
1

Vzpomínka na prof. Emanuela Šrámka

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 2, 2001, s. 26
2

Dentujte s Tridentem

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 222
3

Výzkum mluvy vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 24-27
4

Jak píší vídeňští Češi. (Některé znaky německého vlivu v jazyce českých novin vycházejících ve Vídni)

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 123-128
5

Jazyk novin vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 91-95
6

Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu

Vojtová, Jarmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 131-137
7

Zachatujte si s námi!

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 221-222
8

O jazyce českých periodik vycházejících ve Vídni

Vojtová, Jarmila, in: Estetika (Praha), 36, č. 1-3, 1999, s. 161-167
9

Perspektivy nářeční lexikografie

Vojtová, Jarmila, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, 51, č. A 50, 2002, s. 105-110
10

Problematika nářečního slovníku

Vojtová, Jarmila, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 367-369